Pedagogika waldorfska

Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w
29.00 zł
Poruszane w tej książce zagadnienia dotyczą wielu aspektów wychowania i nauczania, ale przede wszyst
29.00 zł
Książka szkicuje naukowo-teoretyczne i filozoficzne podstawy metody fenomenologicznej, z której kor
28.00 zł
Na treść niniejszej książki składają się rozważania w formie seminaryjnej, w których R.
29.00 zł
Podręcznik wprowadzający w tajniki rysunku kredą na czarnej tablicy, stworzony przez Holenderskiego
295.00 zł
Cykl wykładów Rudolfa Steinera przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i pedagogów, ale równie
34.00 zł
Są to wykłady Rudolfa Steinera, stanowiące część środkową cyklu na temat tworzenia pomostów pomiędzy
25.00 zł
W tym cyklu sześciu wykładów Rudolf Steiner przedstawił zagadnienie społeczne w powiązaniu z zagadni
29.00 zł
Jest to cykl wykładów wygłoszonych przez Steinera w Oxfordzie.
29.00 zł
Jest to opracowanie dotyczące wychowania młodzieży w oparciu o praktyczną realizację idei Rudolfa St
36.00 zł
Książka ta zawiera cykl wykładów, które uchodzą dzisiaj za podstawową prezentację duchowo zorientowa
32.00 zł