Pedagogika waldorfska

Na treść niniejszej książki składają się rozważania w formie seminaryjnej, w których R.
29.00 zł
Podręcznik wprowadzający w tajniki rysunku kredą na czarnej tablicy, stworzony przez Holenderskiego
295.00 zł
Cykl wykładów Rudolfa Steinera przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i pedagogów, ale równie
34.00 zł
W tym cyklu sześciu wykładów Rudolf Steiner przedstawił zagadnienie społeczne w powiązaniu z zagadni
29.00 zł
Są to wykłady Rudolfa Steinera, stanowiące część środkową cyklu na temat tworzenia pomostów pomiędzy
25.00 zł
Książka dla nauczycieli opisująca problem nauki rysowania kształtów w szkołach Waltdorfskich.
120.00 zł
Jest to opracowanie dotyczące wychowania młodzieży w oparciu o praktyczną realizację idei Rudolfa St
36.00 zł
Książka ta zawiera cykl wykładów, które uchodzą dzisiaj za podstawową prezentację duchowo zorientowa
32.00 zł
Podręcznik dla nauczycieli zawieracy kompletny program artystyczny dla klas od 1 do 8 w szkołach Wal
90.00 zł
Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w
29.00 zł
Poruszane w tej książce zagadnienia dotyczą wielu aspektów wychowania i nauczania, ale przede wszyst
29.00 zł
Książka szkicuje naukowo-teoretyczne i filozoficzne podstawy metody fenomenologicznej, z której kor
28.00 zł