Start arrow Sklep arrow Książki arrow Pedagogika waldorfska arrow Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat
Info:
Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat


Cena: PLN38.80 (w tym 5 % VAT)
 

Autorzy: Rainer Patzlaff, Wolfgang Sassmanshausen, Telse Kardel, Claudia Mckeen

Czy słuszne są postulaty, pojawiające się często w środowiskach nauk pedagogicznych i realizowane w projektach reform oświatowych o konieczności wczesnej stymulacji intelektualnej oraz o potrzebie wprowadzania przedszkolnych programów dydaktycznych? Czy ograniczanie zakresu swobodnej zabawy i jednostronne przyspieszanie rozwoju  kognitywnego rzeczywiście w optymalny sposób pomaga w zdobywaniu przez dziecko  podstawowych kompetencji prospołecznych? Jakie to może mieć konsekwencje dla sensoryczno-motorycznego rozwoju małego dziecka? W jakim wieku jest dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w szkole?

Grupa wybitnych pedagogów niemieckich prezentuje waldorfską wizję takich kwestii  jak: dojrzałość szkolna, harmonijny rozwój dziecka, specyfika  uczenia się w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych latach nauki szkolnej. W publikacji znajdujemy obszerne omówienie celów, zakresów i metod pracy z dziećmi w przedszkolu waldorfskim i w pierwszych latach szkolnych. Wiele miejsca poświęca się także takim zagadnieniom, jak salutogeneza (zdolność osobowości do samouzdrawiania) i rezylencja  (umiejętność zwycięskiego przechodzenia przez kryzysy życiowe) oraz sposobom odpowiedniego kierowania procesami  wychowawczymi, aby te cechy mogły się u dziecka ukształtować. Książka jest napisana przystępnym językiem i ma przejrzystą strukturę.
 

EFS